Biodling - nybörjare - grundläggande

Biodling - nybörjare - grundläggande

Trädgård, hus och hem

Denna kurs har redan startat men låt oss veta vilken kurs du gärna vill gå i höst - kontakta oss: 0498-20 50 70

Utbildning Biodling – nybörjare (100 lek)

En grundläggande utbildning för dig som är intresserad av biodling och vill gå en sammanhängande kurs. Kursen bygger på samma upplägg som 100 poäng på gymnasienivå.

Under vårvintern träffas deltagarna på tisdagskvällar för teorigenomgångar. I april-maj när bina börjar bli aktiva så fortsätter utbildningen istället med praktik på lördagsförmiddagar 10-13 fram till midsommartid. Vi jobbar då tillsammans i skolbigården på Gotland Grönt Centrum.
Under sommar och tidig höst kommer vi att ha enstaka träffar för att sedan avsluta utbildningen någon gång i oktober-november. Kursdeltagarna kommer att få hjälp att skaffa egna bin under försommaren.

För dig som inte har utrustning finns det att låna under kursen.
Studiematerial tillkommer på avgiften.

Preliminära tider:
Tisdagar 19.00 – 21.00 (vinter, tidig vår)
Lördagar 10.00 – 13.00 (sen vår, försommar)
Efter överenskommelse i gruppen kan det vara tillfällen på andra tider
Ledare Mats Norrby, Gösta Cedergren

Mats Norrby; Har varit biodlare i mer än 30 år. Har varit aktiv i biodlingens organisationer bl.a som ordförande i SBR Gotland och varit sekreterare och en av grundarna till Honung Gotlandica.
Jag är pensionär nu men har hela mitt yrkesliv varit verksam som pedagog på gymnasiet som lärare men också som rektor i sex år. Vidare har jag jobbat som projektledare för att skapa en folkhögskola i Fårösund.
Biodlarkurser har jag lett i tolv år i följd.
Tisdagar
Bikupans invånare. Drottning, Drönare, Arbetsbi. Från ägg till bi.
Biets anatomi och fysiologi. Bidansen. Bisamhällets årsrytm. Arbetsbiets ”karriärstege”.
Biodlingens produkter: Honung, vax, pollen, propolis m.m.
Biodlingens material och utrustning.
Det levande materialet, Biraser. Skötselmetodik. Besök av resdskapshandlare.
Bisjukdomar. Lagstiftning.
Ramar, ram mått, trådning, vaxning. Besök Bigård
Bigårdars placering i landskapet. Dragväxter.
Skötselmetodik. Teoretisk sammanställning över aktiv säsong.

Lördagar 10.00-1300
Yttre kontroll bisamhällen ”Städhjälp”. Besök Bigård
Öppnande av bikupa.
Identifiering. Drottning, ägg, yngel.
Skattlådan. Spärrgallret.
Praktisk biodling. Utjämning. Beslutsfattande. Drönarram.
Binas vaxbygge. Svärmkontroll.
Träning yngelklotets struktur.
Besök av Biodlingens organisationer. SBR och Honung Gotlandica.
Avläggare. Introduktion Drottningodling.
Allmän skötselmetodik. Besök Bitillsyn.
Avläggare.

Våravslutning. Skattning. Slungning av Honung. Avsmakning

Sommar/höst
Skattning av huvudskörd, slungning, honungshantering.
Studiebesök
Biodlingens ekonomi
Slutskattning, invintring.
Varroabekämpning. Kursutvärdering.