Praktisk bihantering - "Bee nice"

Praktisk bihantering - "Bee nice"

Trädgård, hus och hem


Kurs i praktisk bihantering
Målgrupp: Biodlare sedan längre eller kortare tid
Syfte: Att på bästa sätt umgås med bin och klara att göra nödvändiga undersökningar av bisamhället, med så lite störning som möjligt av bisamhället och så lite skada som möjligt på biodlaren!
Kurstid: 2 kurstillfällen med minst 10 dagars mellanrum, totalt ca 6 timmar (8 lektioner)
Kurs 1:1 lörd 9 juni kl 13.00-16.00
Kurs 1:2 lörd 16 juni kl 13.00-16.00

Antal deltagare: max 6 st (3 per instruktör)
Material: Ta med skyddskläder, rökpust och kupkniv.
Bigård med minst 8 bisamhällen (vid 6 kursdeltagare) tillhandahålles av kursledarna

Kurstillfälle 1
Teoretisk del
• Presentation, introduktion och förväntningar
• Att planera innan besöket
Förberedelser: verktyg, rökpust, skyddskläder, loggbok...
• Biodlarens beteende
• Att ”läsa av” ett bisamhälle (utanför kupan och inne i kupan).
Praktisk del
• Kursledarna visar och demonstrerar
• Kursdeltagarna provar själva under ledning
• Avrundning och reflektion

Kurstillfälle 2
• Reflektioner och frågestund
• Fördjupning av tidigare praktisk genomgång med fokus på kursdeltagarnas frågor och det som man uppfattat som svårt

Ledare
Åke Lyberg
Jag är biodlare med yrkesinriktning sedan mer än 30 år och har haft uppdrag som bitillsyningsman i ca 10 år. Mina specialintressen är bihälsa och att ständigt lära mig mer om bisamhället som organism samt att bli bättre i umgänget med bin/bisamhället.
Genom åren har jag träffat många biodlare - både med kort och lång erfarenhet - som efterfrågat stöd i praktisk bihantering. Tanken bakom denna kurs är att ge just detta.

Cattis Järnmark
Nyfiken och fascinerad biodlare sedan sex år. Mitt naturintresse ledde mig till binas förtrollande värld där jag primärt är intresserad av bina och bisamhället i sig, honungen är för mig en sekundär biprodukt :)
Har yrkesmässigt arbetat med kunskapsöverföring i andra ämnen och har då förstått vikten av god praktisk handledning. Därför vill jag på detta sätt medverka till att dela mina relativt nya erfarenheter med andra.

Ta med eget fika