Djur, natur & miljö

Kursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper och önskar mera praktisk erfarenhet i bigården

Innehåll
Du får, under sakkunnig ledning av biodlare Tommy Kristiansson, lära dig mer om biskötsel.
Huvudfokus kommer att ligga på den praktiska skötseln och hanteringen av bina, men Tommy tar också upp utökning av bigårdar, avläggare, skadegörare och sjukdomsbehandlingar bland annat.

Förkunskaper
För att gå denna kurs krävs grundläggande förkunskaper i form av genomförd nybörjarcirkel eller motsvarande, till exempel något års erfarenhet av att ha egna bin.

Upplägg
5 träffar. Tisdagar kl. 19:00-21:30
Första träffen sker i Hemse, resterande i bigården i Herta, När.

Bra att veta
Ta gärna med fika.
Ta med skyddsutrustning om du har.

Ledaren
Tommy Kristiansson från När är en erfaren biodlare som leder både nybörjar och fortsättningskurser.

Anmälningsinformation
Vi skickar ut faktura 1-2 veckor före kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

Studieförbundet Vuxenskolan samverkar med Sveriges Biodlares Riksförbund Gotland.