Hantverk & konst

Svarta stygn på vit botten

Upplägg
Vi börjar med formgivning som vi utför alla tillsammans. Ingen egen skiss eller idéer behöver tas med utan vi skapar på plats. Vi tittar på olika användbara stygn och fortsatt utforskar vi stygn och strukturer genom att brodera svart på vitt där vi med olika trådar översätter vårt motiv, tjockt, tunt, grovt, tätt, glest, platt, utstående, precis som en själv önskar.
Du får inspiration och kunskap för att sedan fortsätta på egen hand hemma med att färdigställa ditt alster.

Förkunskaper
Inga.

Kursmaterial
Finns på plats och ingår i priset.

Viktigt att veta
Medtag egen lunch. Litet kök finns på plats: kyl, micro, bestick osv

Ledaren
Jennie Jakobsson arbetar med textil på bred front. I grunden är hon utbildad kläddesigner och länge fanns hantverket endast vid sidan om yrkeslivet. Men sedan 2017, då hon valde att vidareutbilda sig inom textilt hantverk hos Handarbetes vänner skola, har det textila hantverket fått ta mer plats. För 2 år sedan återvände hon till Gotland med sin familj och idag driver hon eget och varvar textila hantverksuppdrag, främst konstsömnad, med design.

Kursen är en samverkan mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Slöjd- och formutvecklarna på Gotland.

Studieförbundet Vuxenskolan Gotland
Har du någon fråga? Kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

Se alla våra kurser >>