Samhälle

Årets viktigaste val och nyckeln till en bra styrelse. Valberedningen är viktig i alla demokratiska organisationer. Det är valberedningen som ska ge medlemmarna råd om vem eller vilka som är bäst på att företräda dem i olika förtroendeuppdrag.
Denna kurs är kostnadsfri för dig som är medlem i en förening som samverkar med SV Gotland!

Innehåll
Vad är styrelsens ansvar och valberedningens uppgifter? Hur rekrytera nya medlemmar till styrelsen?
På denna träff kommer ni att stärkas och få verktyg att förbättra ert och övrigas arbete med förberedelser och genomförande av valberedningens arbete.
Träffen innehåller bland annat:
- Valberedningens uppdrag och ansvar
- Kompetens- och kravprofil för förtroendevalda
- Aktivt rekryteringsarbete
- Demokrati, representation och normkritik
- Tidsplan och arbetssätt

Kursmaterial
Studiematerial ingår.

Upplägg
1 träff 14/10 kl 18:30 - 21:00

Bra att veta
Anmälan senast den 9/10

Ledaren
Petra Rönnestig, Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan Gotland
Har du någon fråga? Kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

Se alla våra kurser >>