Djur, natur & miljö

Följ med skogskunnige Gunnar Norrby ut i Gothems skogar en dag och lär dig hur man kan ta tillvara på enebuskar och vidareförädla eneträ på olika sätt.

På förmiddagen vandrar vi ut till enebusktäta skogar på Kyrkbingegrund och lär oss om huggning av ene och vad olika typer av ene passa bäst till. På eftermiddagen håller vi till hemma på gården hos Gunnar ”Stör” och får ta del av hans erfarenheter kring förädling av ene till olika produkter. Norrbys Trä i Gothem är Sveriges största producent av eneträ och har kunder över hela landet.

Innehåll
Samling vid Gothems kyrka kl 9.00 för färd i egna bilar till Agbods fiskeläge där vi bjuds på fika och får en genomgång av dagens program.

Därefter vandrar vi ut till skogarna på Kyrkbingegrund. Vandringen dit tar ca 20 min och går delvis över sank mark. Stövlar behövs! Vid extremt högvatten kommer vi att få välja ett annat område. På Kyrkbingegrund tittar vi på enar och diskuterar vad olika typer av ene kan användas till. Vi får en demonstration av huggning av ene och tips och råd vad man ska tänka på inför fortsatt vidareförädling av materialet, vad olika kvaliteter passar till etc.

Lunch (ingår i kursavgiften) äter vi tillsammans när vi åter är tillbaka på Agbods fiskeläge.

På eftermiddagen håller vi till på Gunnars gård Gothem Kyrkbinge.
Vi får en presentation av verksamheten på gården, diskuterar vidareförädling och tittar på olika produkter man kan tillverka av eneträ. Enestörar till tun är ett stort användningsområde för en, men det finns också mycket annat en enebuske kan användas till. Det är bara fantasin som sätter gränser!

Det kommer finnas gott om tid för diskussion och erfarenhetsutbyte.
Kursens innehåll styrs därför till stor del av de frågor som kommer upp.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Upplägg
En träff
Dag: lördag 8 oktober
Tid: kl 9.00 - 15.00
Plats: Samling vid Gothems kyrka.

Kursmaterial
Allt material som behövs under kursen finns på plats.
Ta med anteckningsblock och penna för att kunna göra egna noteringar.

Utvecklingsmöjligheter
Uppföljning och fördjupning kan erbjudas vid annat tillfälle om intresse finns.

Praktiskt
Ta med
- Anteckningsblock och penna
- Kläder efter väder – kursen genomförs utomhus
- Stövlar behövs för förmiddagen vandringen ut till Kyrkbingegrund.

Ledaren
Gunnar Norrby

Kostnad
700 kr. Fika samt lunch ingår i kursavgiften.

Anmälan senast måndag 3/10
OBS! Max 8 deltagare.
Meddela ev kostavvikelser i samband med anmälan.

Har du frågor kring anmälan eller saknar e-post?
Kontakta SV Gotland, tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se


Andra frågor och funderingar?
Kontakta Lotta Löwhagen Lundberg, projektsamordnare Skogens Kraft Gotland
Tel: 070-654 1344 lotta.lowhagen.lundberg@lrf.se


Information om kursverksamhet inom ramen för projektet Skogens Kraft
Projektet Skogens Kraft för mångbrukare vill stärka skogens roll i småskaligt företagande. Här möts ni som vill knyta nya kontakter, dela kunskap, hitta samarbetsparter liksom bredda era affärsmöjligheter
En del i arbetet fokuserar på kunskapsöverföring mellan mångbrukare genom så kallade “demogårdskurser”. Dessa kurser (som denna) leds av mångbruksföretagare som engagerat sig i projektet och vill dela med sig av kunskap och erfarenheter.
Genom att erbjuda olika kurser vill Skogens Kraft ge mångbruksföretagare och potentiella mångbrukare möjlighet att utveckla sig i sitt företagande.
Skogens Kraft och kursens värdföretag samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i genomförandet av kurserna.
Kurserna riktar sig till småföretagare och potentiella småföretagare inom de fyra länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland. Företag och personer utanför dessa län är välkomna i mån av plats.
Satsningen Skogens Kraft finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.