Hälsa & välbefinnande

Docent och ögonläkare Heléne Hamberg-Nyström
från Visby lasarett föreläser om
- Vad glaukom är och hur glaukom uppträder
- Vad som händer i ögat
- Vilka behandlingar som finns

Informationen vänder sig till dig som redan har diagnosen glaukom,
till dig med nära släkt som har glaukom och övriga intresserade.
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås!

Anmälan görs till Studieförbundet Vuxenskolan
senast måndagen den 29 oktober
tel 0498-20 50 70 eller e-post gotland@sv.se
Glaukomföreningen
i Stockholm