Välkomna till en kurs om Vike Minnesgård!
Vi behöver bli fler som kan guida på gården.


Innehåll
Vike Minnesgård i Boge är en genuin gotländsk strandgård med medeltida rötter. En av två bevarade på ön, öppna för allmänheten. Här finns ålderdomliga byggnader, trädgård och änge samt intressant personhistoria. Nuvarande mangård är från tidigt 1800-tal, med ännu äldre ladugård och trädgård med 300-årig humle.
Kursen omfattar 6 träffar, jan.-juni 2023, söndagar kl 13.30 – 16.00. Kommer även att gå att delta i digitalt.
Anmälning senast 30 november, antagning 15 december, (då också kursmaterial skickas).

22/1 Gårdens bakgrund i lantbruks- och kulturhistorien på ön.
18/2 Gårdens människor till och med de syskon som skötte gården till 1950 (obs, lördag).
19/3 Familjen Romell som skapade Stiftelsen Vike Minnesgård och var bland de första att hävda vikten av ängsvård. Om ängen och ängsvård.
16/4 Den forna ”industriverksamheten” med såg, kvarn och valka + fiske, smedja samt trädgård då och nu.
14/5 Byggnaderna och deras konstruktion samt vad som finns inom dem – möbler och framför allt redskap.
11/6 Att guida – hur förmedlar vi vår kunskap?

Bra att veta
Kursen omfattar 6 träffar januari - juni 2023 söndagar 13.30 - 16.00
22/1 – 16/4 i Gothems bygdegård, därefter vid Vike Minnesgård.
Det går även bra att delta digitalt.


Studieförbundet Vuxenskolan Gotland
Anmäl dig senast 30 nov. hos Vuxenskolan: gotland@sv.se
För mer information kontakta gärna Lotta Landerholm: lolanderholm@gmail.com (stiftelseordförande).

Se alla våra kurser >>