Samhälle

Har du ett genuint intresse för Gotland, dess natur, historia och nutid. Det här är en kurs som handlar om hela Gotland och ger dig möjligheter till att bli guide.

Bra är om du behärskar något eller några andra språk utöver svenska. I första hand tyska och eller engelska. Det finns stora behov av guider som kan guida på andra språk än svenska.

Innehåll
Exempel på ämnesområden som kommer att tas upp under kursens gång:

 • Förhållningssätt som guide

 • Att lägga upp en guidning

 • Historiska epoker och dess avtryck i det gotländska landskapet

 • Gotland i siffror

 • Gotlands natur

 • Gotlands näringar

 • Kyrkorna

 • Gotland av idag

 • Geologin

 • Kultur

 • Musik

 • Gotländska personligheter

 • Folklivstro

  Upplägg
  Kursen bedrivs i föreläsningsform med hjälp av PowerPoint och ljusbilder. Deltagarna i kursen förväntas delta aktivt, dels i storgrupp, dels i smågrupper med inlägg och diskussioner. Vi kommer också att bedriva studier och praktiska övningar ute i fält, gärna med egen "fikakorg" till pausen. Kursdeltagaren får praktiskt prova på att guida. En av gångerna kommer att vara en lördag då deltagarna får pröva att praktiskt guida på en busstur.

  Bra att veta
  Mer information kommer senast en vecka före kursstart.

  Huvudledare
  Jan O. Luthman - auktoriserad guide och utbildare på Gotland.
  Guideföreningens medlemmar leder de praktiska momenten.

  Kursen är ett samverkansprojekt mellan
  Studieförbundet Vuxenskolan, Gotland Excursion, Gotlands Guide- & Kryssningsservice, Bergkvara buss och Gotlands Guideförening.


  Anmälningsinformation
  Vi skickar ut faktura senast 1-2 veckor före kursstart.

  För mer information kontakta oss:
  tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se
 •