Historia & Konsthistoria

Är du intresserad av att lära dig att vägleda turister och besökare runt vår fantastiska ö? I framtiden kommer det att behövas många guider för våra kryssningsbesökare bland annat. Denna kurs handlar i huvudsak om Visby.

Bra är om du behärskar något eller några andra språk utöver svenska att guida på. Det kommer i framtiden att behövas guider som utöver svenska även kan guida på andra språk.

Det finns dock inget krav på att man skall kunna guida på något främmande språk, för att få gå kursen i guideutbildning. Det föreligger heller inga krav på att du måste guida efter kursens slut. Bara att du har ett genuint intresse för Gotland, dess natur, historia och nutid.

Innehåll
Exempel på ämnesområden som kommer att tas upp under kursens gång:

 • Förhållningssätt som guide

 • Att lägga upp en guidning

 • Historiska epoker och dess avtryck i det gotländska landskapet

 • Gotland i siffror

 • Gotlands natur

 • Gotlands näringar

 • Kyrkorna

 • Gotland av idag

 • Geologin

 • Kultur

 • Musik

 • Gotländska personligheter

 • Folklivstro

  Upplägg
  Kursen bedrivs i föreläsningsform med hjälp av PowerPoint och ljusbilder. Deltagarna i kursen förväntas delta aktivt, dels i storgrupp, dels i smågrupper med inlägg och diskussioner. Vi kommer också att bedriva studier och praktiska övningar ute i fält, gärna med egen "fikakorg" till pausen.

  Bra att veta
  Mer information kommer tillsammans med kallelse senast en vecka före kursstart.

  Ledaren
  Jan O. Luthman - kursledare - auktoriserad guide och utbildare på Gotland.

  Kursen är ett samprojekt med följande aktörer:
  Studieförbundet Vuxenskolan, Gotlands Guide- och Kryssningsservice, Gotland Excursion, Inspiration Gotland, Gotlands Guideförening samt Guide Gotland & Education.


  Anmälningsinformation
  Vi skickar ut faktura senast 1-2 veckor före kursstart.

  För anmälan eller mer information kontakta oss:
  tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

 •