Motionsdans

Motionsdans

Till varierad musik fortsätter vi att dansa i Halla

Vi dansar i första hand bugg men vi testar ibland lite andra danser.
Målet är att vi skall ha roligt med trevlig motion men också att hjälpa varandra att utveckla danskunskapen. Vi kommer att göra byten.


Du bör ha grundkunskap i bugg för att ha få utbyte av dessa kvällar.

Ansvariga för motionsdansen är Anna och Stefan Hansson.

Deltagaravgiften faktureras 1-2 veckor innan kursstart. Har du endast möjlighet att delta vid enstaka tillfälle betalar du endast 30 kr/gång.

I samarbete med Halla Sockenförening

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se