Djur, natur & miljö

Den här kursen riktar sig till dig som vill få inspiration och kunskap kring hantering av körhästar.

Det spelar ingen roll om du är en erfaren kusk eller nybörjare.
Mats Thomsson, som driver företaget Thomsson Hovslageri och Körning AB, delar med sig av sina erfarenheter, visar hur han arbetar med sina egna nordsvenska brukshästar och uppmuntrar till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Notera att detta inte är en utbildning i hästkörning, utan fokus ligger på säker hästhantering och kommunikation med körhästar på olika utbildningsnivåer.

Innehåll
Vi samlas över en fika och presenterar oss för varandra, lyfter våra förväntningar på dagen mm
På förmiddagen ägnar vi oss åt unghästar på olika utbildningsnivåer. Mats visar upp några av sina hästar och berättar hur han arbetar med dem.

Lunch (ingår i kursavgiften) äter vi på granngården hos Ronny och Hanna, som bl a driver företagen Ekoskogshunt och Ekeskogs Riding Academy.

På eftermiddagen tar Mats med oss på en körtur i näromgivningen med den erfarna hästen Bom Bom och berättar hur han tränar och vidareutvecklar sina körhästar och sin relation med dem.

Det kommer finnas gott om tid för diskussion och erfarenhetsutbyte.
Kursens innehåll styrs därför delvis av de frågor som kommer upp.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Upplägg
En träff
Dag: lördag 1 oktober
Tid: kl 9.00 - 15.00
Plats: Thomsson Hovslageri & Körning, Hejde Ekeskogs 909, Klintehamn

Kursmaterial
Allt material som behövs under kursen finns på plats.
Ta med anteckningsblock och penna för att kunna göra egna noteringar.

Utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till praktisk utbildning i hästkörning - med eller utan egen häst – kan erbjudas som uppföljning och fördjupning vid annat tillfälle om intresse finns.

Praktiskt
Ta med
- Anteckningsblock och penna
- Kläder efter väder – kursen genomförs utomhus

Vi äter lunch inomhus. Meddela eventuella kostavvikelser i samband med anmälan.

Ledaren
Mats Thomson, Thomson Hovslageri & Körning AB.

Kostnad
700 kr. Fika samt lunch ingår i kursavgiften.

Anmälan senast måndag 26/9
OBS! Max 7 deltagare.
Meddela ev kostavvikelser i samband med anmälan.

Har du frågor kring anmälan eller saknar e-post?
Kontakta SV Gotland, tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se


Andra frågor och funderingar?
Kontakta Lotta Löwhagen Lundberg, projektsamordnare Skogens Kraft Gotland
Tel: 070-654 1344 lotta.lowhagen.lundberg@lrf.se


Information om kursverksamhet inom ramen för projektet Skogens Kraft
Projektet Skogens Kraft för mångbrukare vill stärka skogens roll i småskaligt företagande. Här möts ni som vill knyta nya kontakter, dela kunskap, hitta samarbetsparter liksom bredda era affärsmöjligheter
En del i arbetet fokuserar på kunskapsöverföring mellan mångbrukare genom så kallade “demogårdskurser”. Dessa kurser (som denna) leds av mångbruksföretagare som engagerat sig i projektet och vill dela med sig av kunskap och erfarenheter.
Genom att erbjuda olika kurser vill Skogens Kraft ge mångbruksföretagare och potentiella mångbrukare möjlighet att utveckla sig i sitt företagande.
Skogens Kraft och kursens värdföretag samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i genomförandet av kurserna.
Kurserna riktar sig till småföretagare och potentiella småföretagare inom de fyra länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland. Företag och personer utanför dessa län är välkomna i mån av plats.
Satsningen Skogens Kraft finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.