Beteendevetenskap, Djur, natur & miljö, Samhälle

Är du engagerad i en organisation som arbetar med eller driver lokal utveckling på Gotland? Det kan vara inom föreningslivet, politiken, företagande, forskning…Då vill vi att du bidrar med dina idéer och erfarenheter och tillsammans med oss tar fram en ny strategi för Leader Gute 2023 - 2027!

Program:
- 18.15 Möjlighet att testa ljud och bild
- 18.30 Mötet inleds.
- 19:00-20:00 Workshop.
- 20:00-20:30 Avslutande reflektioner

Vi diskuterar frågor som:
- hur vill vi att vår omgivning ska utvecklas?
- Hur stärker vi våra orter och vilka alternativa lösningar är möjliga?
- Hur kommer vi påverkas av digitaliseringen och hur förhåller vi oss till det?
- Vilka aktiviteter kan vi göra nu och i framtiden för att skapa en mer hållbar utveckling?
- Med mera som mötesdeltagarna vill diskutera.

Arrangemanget sker digitalt via Zoom. Anmälda får länk och instruktioner dagen innan.
Samarrangemang med Leader Gute GotlandFör mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se