INTRESSE-Jägarskola hösten -18

INTRESSE-Jägarskola hösten -18Jakten i Sverige varierar över landet, från hav, kust och slättland till skog och fjäll. Utbildningen till Jägarexamen ger en bred kunskap om viltarter, lagstiftning, skytte, tillvaratagande och om olika jaktformer.
Jägarexamen är obligatorisk för dig som vill skaffa jaktvapen, och Jägarskolan har hela tiden varit grundutbildningen för dig som tänker avlägga jägarexamen

Läs inför jägarexamen. Denna studiecirkel består mestadels av teori och är förberedande för ett teoretiskt prov. Det teoretiska sker i anslutning till kursavslutet. För att få jägarexamen ska man även göra praktiska prov som man själv bokar tid för. Examensproven utförs av Naturvårdsveket.


Mål
Kursens mål är att deltagarna klarar Jägarexamens teoretiska delprov.

Kurs innehåll
Viltet, artkännedom och viltvård
Lagstiftning, jakt- och vapenlagstiftning
Jaktvapnet och säkerhet. Studiebesök till vapenbutik ingår i kursen.
Att bli jägare, jaktetik
Jakt och olika jaktformer
Skjutövningar och provavgifter ingår inte i kursen.

Kursmaterial
Jägareförbundets studielitteratur Jägarskola. I bokpaketet ingår huvudboken Jägarskolan, Jägarskolan ljudbok, lagen, studiehandledning och DVD säkrare jakt.

Kontakta oss gärna för mer information på telefon 770822 eller vxl. 205070