Hälsa & välbefinnande, Musik, teater

Sång som friskvård för kvinnor

Sången fyller mig med hopp - sprider glädje i min kropp.
Välkommen till 8 torsdagar där vi utforskar våra röstrum genom medveten andning, fri toning och sång i en luftig och rymlig lokal (16 deltagare). Vi kombinerar röst-rörelser-andning för att befrämja närvaro och balans. Praktik varvas med teori. Vi sjunger sånger från olika kulturer, där våra stämmor får ljuda i samklang och glädje.

Ledaren Birgitta Thole www.musima.se

Studieförbundet Vuxenskolan Gotland
Har du någon fråga? Kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.seSe alla våra kurser >>