Hälsa & välbefinnande, Musik, teater

Sång som friskvård för kvinnor

Sången fyller mig med hopp-sprider glädje i min kropp
Välkommen till tio träffar där vi utforskar vår röstrum med hjälp av medveten andning - fri toning och sång. Vi kombinerar andning och toner med rörelser som befrämjar närvaro och balans. Vi sjunger sånger från olika kulturer, där våra stämmor får ljuda i samklang och glädje.

Denna tid inbjuder inte till samling i stora grupper, därför erbjuder jag nu en uppdelning i två grupper, max 12 deltagare i varje grupp, i Orionskolans stora och luftiga sal. Vi sitter/står i stor cirkel med säkert avstånd. Mera info på: www.musima.se

Innehåll:
Medveten Andning, rörelser hämtade ur yoga/qigong, meditation

Ledaren:
Birgitta Thole. www.musima.se, tel. 0731 56 87 87

Anmälningsinformation: Orionskolan i Visby tisdagar med start den 22/9 kl. 17,00-18,30 10 gånger
Studiecirkeln startar vid 8 anmälda deltagare.
Max 12 deltagare