Hälsa & välbefinnande

Sång som friskvård för kvinnor

Sången fyller mig med hopp-sprider glädje i min kropp
Välkommen till sju träffar där vi utforskar vår röstrum med hjälp av medveten andning - fri toning och sång. Vi kombinerar andning och toner med rörelser som befrämjar närvaro och balans. Vi sjunger sånger från olika kulturer, där våra stämmor får ljuda i samklang och glädje.

Inga Förkunskaper

Kursmaterial:
Kompendium ingår

Innehåll:
Medveten Andning, rörelser hämtade ur yoga/qigong,meditation

Ledaren:
Birgitta Thole. www.musima.se, tel. 0731 56 87 87

Anmälningsinformation: Orionskolan i Visby Söndagar med start den 13 oktober kl 19-21
Studiecirkeln startar vid 8 anmälda deltagare

För mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se