Hälsa & välbefinnande, Musik, teater

Sång som friskvård för kvinnor

Sången fyller mig med hopp-sprider glädje i min kropp
Välkommen till tio träffar där vi utforskar vår röstrum med hjälp av medveten andning - fri toning och sång. Vi kombinerar andning och toner med rörelser som befrämjar närvaro och balans. Vi sjunger sånger från olika kulturer, där våra stämmor får ljuda i samklang och glädje.

Inga Förkunskaper

Kursmaterial:
Kompendium ingår

Innehåll:
Medveten Andning, rörelser hämtade ur yoga/qigong, meditation

Ledaren:
Birgitta Thole. www.musima.se, tel. 0731 56 87 87

Anmälningsinformation: Orionskolan i Visby måndag med start den 27/1 kl 18:00-20:00 10 gånger
Studiecirkeln startar vid 8 anmälda deltagare.

För mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

----------------------------------------------------------------
Se alla våra kurser >>