Dans

För dig som aldrig dansat Linedance förut eller så har du dansat lite tidigare och känner att du vill börja om från början.

Inga förkunskaper krävs.


OBS! Anmälan
Görs via mail till: webmaster@astustompers.nu

Kostnad
Terminsavgift 800 kr, medlemsavgift 100 kr.
Betalning görs till Astu Stompers via bankgiro 5546-5181. Vid betalning: ange vem och vad betalning avser.

Guteskolan gymnasiet


Kursansvarig
Instruktör Anna Larsdotter, Instruktör Ann-Katrin Simonsson