Motorsågskurs för körkort A + B

Motorsågskurs för körkort A + B

Djur, natur & jakt


Kurser anordnas på hela Gotland
Kursen innehåller teoretiska och praktiska övningar och 2 teoretiska och 2 praktiska prov, som leder fram till examination av AB-kortet. 5 tillfällen , kortare och längre pass.
Litteratur och körkort ingår.

Syftet med kursen är att lära sej att arbeta med motorsågen på ett säkert sätt.
Deltagarna skall ta med egen motorsåg och godkänd skyddsutrustning
Anmäl dig själv eller som grupp på 6-8 deltagare. tex arbetsplats eller LRF avd.