Djur, natur & miljö

Dags för avancerad trädfällning? Den här kursen ger dig de teoretiska kunskaperna och praktiska erfarenheterna du behöver!

Innehåll
Kursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

Förkunskaper
Motorsågskörkort nivå A och B, samt därtill 80 timmars lämplig praktik, alternativt bedömd lämplighet av certifierad instruktör.

Kursmaterial
Studiematerial och fällkort ingår

Upplägg
3 heldagar med både teoretisk och praktisk examination.
Tid kl. 08:00 - 16:00.
Förmiddag: Teori
Lunch (medtages)
Eftermiddag: Praktik i skog

Bra att veta
Lunch och fika medtages. Micro finns.
Deltagarna skall ta med egen motorsåg och godkänd skyddsutrustning.
Vid arbete med en motorkedjesåg ska följande personliga skyddsutrustning användas
– hörselskydd (skyddskåpor),
– skyddshjälm,
– ögonskydd/ansiktsskydd mot skada genom mekanisk påverkan,
– skyddsskor eller skyddsstövlar med ståltåhätta och sågskydd (lägst klass 1),
– skyddsbyxor eller byxholkar med skydd mot skador från motorsågskedja (lägst klass1),
– arbetshandskar och
– varselkläder (CE EN 471) på överkroppen
Önskvärt är också om huggarbälte med krokar och måttband medtages.

Körkort ingår.

Ledaren
Lage Hansson
Lage är en mycket erfaren ledare som under åren har utbildat hundratals deltagare. Lage har även arbetat vid Skogsstyrelsen under många år och har gedigen kunskap i skogliga frågor.

För mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se