Dans

Kom och var med från början där vi jobbar med en nivå varje termin. Vi kör uppvärmning, teknik och kombinationer och avslutar med en skön stretch.

Vi startar med en gratis prova på den 8 september för nybörjare
Vill du fortsätta dansa Orientalisk dans startar det en kurs den 22 september i Korpen lokaler på skarphäll som är på 10 tillfällenLedare
Marie Carlsson

Lokal
Korpen Skarphäll

För mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se