Dans

Kom och var med från början där vi jobbar med en nivå varje termin. Vi kör uppvärmning, teknik och kombinationer och avslutar med en skön stretch.

Nybörjare eller för dig som vill arbeta med teknik i lugn och ro.

Vi startar med en gratis prova på den 8 september

Kursen är på 10 tillfällen med start den 22 september

Ledare
Marie Carlsson

Lokal
Korpen Skarphäll

För mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se