Djur, natur & miljö

Lär dig umgås med bin!
Här får du kunskaperna om hur du på bästa sätt umgås med bin och hur du klarar av att göra nödvändiga ingrepp och undersökningar av bisamhället, med så lite störning som möjligt för bina och så lite smärta som möjligt för dig som biodlare!


Innehåll
Kurstillfälle 1
Teoretisk del
• Presentation, introduktion och förväntningar.
• Den viktiga planeringen innan besöket i bigården.
Förberedelser: verktyg, rökpust, skyddskläder, loggbok...
• Biodlarens beteende.
• Om att ”läsa av” ett bisamhälle (utanför kupan och inne i kupan).
Praktisk del
• Kursledarna visar och demonstrerar.
• Kursdeltagarna provar själva under ledning.
• Avrundning och reflektion.

Kurstillfälle 2
• Reflektioner och frågor från föregående kurstillfälle.
• Fördjupning av tidigare praktisk genomgång med fokus på kursdeltagarnas aktuella frågor.

Förkunskaper
Biodlare sen längre eller kortare tid.

Kursmaterial
Ta med skyddskläder, rökpust och kupkniv.
Bigård med minst 8 bisamhällen (vid 6 kursdeltagare) tillhandahålles av kursledarna

Upplägg
2 kurstillfällen på totalt 8 studietimmar.
Lör 15/6 kl.13-16
Lör 29/6 kl. 13-16
Max 6 deltagare (3 per instruktör)

Bra att veta
Ta med fika

Ledaren
Åke Lyberg samt ytterligare instruktör
Jag, Åke, är biodlare med yrkesinriktning sedan mer än 30 år och har haft uppdrag som bitillsyningsman i över 15 år. Mina specialintressen är bihälsa och att ständigt lära mig mer om bisamhället som organism samt att bli bättre i umgänget med bin/bisamhället.
Genom åren har jag träffat många biodlare - både med kort och lång erfarenhet - som efterfrågat stöd i just praktisk bihantering. Tanken bakom denna kurs är att ge just detta!

Anmälningsinformation
Sista anmälningsdag är 1/6
Vi skickar ut faktura 1-2 veckor före kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

Studieförbundet Vuxenskolan samverkar med Sveriges Biodlares Riksförbund Gotland.