Djur, natur & miljö

Skogen som eventplats - Träff 1: Planera för en bra upplevelse!

De gotländska skogarna erbjuder fantastiska arenor för besöksupplevelser inom alla typer av områden – natur, kultur, hälsa, måltider, udda boenden...
Den här kursen fokuserar på skogen som eventplats. Den vänder sig både till dig som vill ha inspiration för att vidareutveckla din verksamhet och till dig som vill ha mer kunskap om hur man planerar och genomför guidade upplevelser. Erfarenhetsutbyte och diskussion utgör viktiga delar. Innehållet styrs därför delvis av deltagarnas frågor och intresse. Kursen genomförs som två fristående träffar:

- Träff 1 (26/2 Gothem): Planera för en bra upplevelse. Vi går igenom grunderna för en bra upplevelse - med planeringen utifrån producent-, genomförande- och kundperspektiv.

- Träff 2 (13/3 Ardre): Konceptutveckling. Utifrån upplevelseplatsen Ardre visar vi hur man kan samverka och skapa ett mekano av olika upplevelser som kan byggas ihop och paketeras för olika målgrupper och säsonger. OBS! Anmälan till träff 2 sker via fristående anmälningslänk och ej här.

Innehåll träff 1: Planera för en bra upplevelse
I form av en workshop, som också inkluderar praktiska moment, går vi bl a genom detta:
- Planera för en guidad tur: före, under, efter
- Vad och hur - Innehåll och upplägg
- Tillstånd, avtal, samverkanspartner, ersättning markägare
- Säkerhet och tillgänglighet (TC, WC mm)
- Logistik, transporter
- Måltider, utomhusmatlagning
- Budget
- Bokning, pris, mellanhänder
- Marknadsföring
- Genomförande inkl guidning, storytelling
- Feedback

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursmaterial
Kompendium med checklistor mm ingår.
Ta med anteckningsblock och penna för att kunna göra egna noteringar.

Upplägg
Träff 1 ”Skogens som eventplats - Planera för en bra upplevelse"
Dag: Lördag 26 februari 2022
Tid: 10:00 - 16:00
Plats: Gothems bygdegård

Utvecklingsmöjligheter
Deltagande i träff 2: ”Skogens som eventplats: Konceptutveckling” (13/3 i Ardre)
Fortsättningskurser och fler workshops/träffas kan erbjudas om intresse finns.

Praktiskt
Fika och lunch ingår.
Utomhusmatlagning ingår som ett praktiskt moment.
Kursen genomförs i Gothems bygdegård, vissa delar utomhus.
Kläder efter väder.

Kostnad
700 kr (inkl fika och lunch)

Ledare
Riina Noodapera www.noodapera.com
Consuelo Griggio www.yourgotlandtours.com
Både Riina och Consuelo är erfarna guider och driver egna upplevelseföretag på Gotland. Båda är auktoriserade Gotlandsguider och medlemmar i Sveguide samt certifierade gröna entreprenörer via programmet Nature Bizz.

Anmälan senast 21 februari
Har du frågor kring anmälan eller saknar e-post?
Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan Gotland, tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

Frågor och funderingar?
Kontakta:
- I första hand någon av kursledarna: Riina Noodapera (mobil: 070-775 76 30) och Consuelo Griggio (mobil: 076-786 00 76) eller
- Projektsamordnare för Skogens Kraft Gotland: Lotta Löwhagen Lundberg (epost: lotta.lowhagen.lundberg@lrf.se) eller Skogens Kraft Småland/Öland: Ellen Nystedt (epost ellen.nystedt@lrf.se)

Information om kursverksamhet inom ramen för projektet Skogens Kraft
Projektet Skogens Kraft för mångbrukare vill stärka skogens roll i småskaligt företagande. Här möts ni som vill knyta nya kontakter, dela kunskap, hitta samarbetsparter liksom bredda era affärsmöjligheter
En del i arbetet fokuserar på kunskapsöverföring mellan mångbrukare genom så kallade “demogårdskurser”. Dessa kurser (som denna) leds av mångbruksföretagare som engagerat sig i projektet och vill dela med sig av kunskap och erfarenheter.
Genom att erbjuda olika kurser vill Skogens Kraft ge mångbruksföretagare och potentiella mångbrukare möjlighet att utveckla sig i sitt företagande.
Skogens Kraft och kursens värdföretag samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i genomförandet av kurserna.
Kurserna riktar sig till småföretagare och potentiella småföretagare inom de fyra länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland. Företag och personer utanför dessa län är välkomna i mån av plats.
Satsningen Skogens Kraft finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.