Djur, natur & miljö

Skogen som eventplats - Träff 2: konceptutveckling

De gotländska skogarna erbjuder fantastiska arenor för besöksupplevelser inom alla typer av områden – natur, kultur, hälsa, måltider, udda boenden...
Den här kursen fokuserar på skogen som eventplats. Den vänder sig både till dig som vill ha inspiration för att vidareutveckla din verksamhet och till dig som vill ha mer kunskap om hur man planerar och genomför guidade upplevelser. Erfarenhetsutbyte och diskussion utgör viktiga delar. Innehållet styrs därför delvis av deltagarnas frågor och intresse. Kursen genomförs som två fristående träffar:

- Träff 1 (26/2 Gothem): Planera för en bra upplevelse. Vi går igenom grunderna för en bra upplevelse - med planering utifrån producent-, genomförande- och kundperspektiv. OBS! Anmälan till träff 1 sker via fristående anmälningslänk och ej här.

- Träff 2 (13/3 Ardre): Konceptutveckling. Utifrån upplevelseplatsen Ardre visar vi hur man kan samverka och skapa ett mekano av olika upplevelser som kan byggas ihop och paketeras för olika målgrupper och säsonger.

Innehåll träff 2: konceptutveckling
Vi samlas vid Ardre Bygdegård och gör tillsammans ett antal skogliga inspirationsbesök: sågverk, hyvleri, en plats i skogen, bastu, måltid, dryckesprovning, tryffelletning mm. Vi delar erfarenheter och diskuterar hur man kan skapa året-runt-upplevelser utifrån platsunika förutsättningar.
Bland annat tar vi upp:
- Mat och dryck - för att förstärka upplevelsen
- Samarbete - med t ex mark/skogsägare, kollegor som är guider, måltidsleverantörer, hembygdsföreningen mm
- Allemansrätten och vad som gäller när man driver verksamhet på annans mark

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, men deltagande i ”Skogen som eventplats träff 1: Planera för en bra upplevelse” (26/2 i Gothem) är en bra förberedelse

Kursmaterial
Material som du kan behöva delas ut på plats.
Ta med anteckningsblock och penna för att kunna göra egna noteringar.

Upplägg
Träff 2 "Skogens som eventplats-konceptutveckling"
Dag: Söndag 13 mars 2022
Tid: 11:00 - 15:00
Plats: Ardre bygdegård (samlingsplats)

Utvecklingsmöjligheter
Fortsättningskurser och fler workshops/träffas kan erbjudas om intresse finns.

Praktiskt
Vi kommer till största del vara utomhus, så kläder efter väder!
Lunch med fika ingår.
Vi förflyttar oss mellan några olika platser i Ardre (med egna bilar eller på annat sätt).

Kostnad
500 kr (inkl fika och lunch)

Ledare
Riina Noodapera www.noodapera.com
Consuelo Griggio www.yourgotlandtours.com
Både Riina och Consuelo är erfarna guider och driver egna upplevelseföretag på Gotland. Båda är auktoriserade Gotlandsguider och medlemmar i Sveguide samt certifierade gröna entreprenörer via programmet Nature Bizz.

Anmälan senast 7 mars
Har du frågor kring anmälan eller saknar e-post?
Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan Gotland, tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

Frågor och funderingar?
Kontakta:
- I första hand någon av kursledarna: Riina Noodapera (mobil: 070-775 76 30) och Consuelo Griggio (mobil: 076-786 00 76) eller
- Projektsamordnare för Skogens Kraft Gotland: Lotta Löwhagen Lundberg (epost: lotta.lowhagen.lundberg@lrf.se) eller Skogens Kraft Småland/Öland: Ellen Nystedt (epost ellen.nystedt@lrf.se)

Information om kursverksamhet inom ramen för projektet Skogens Kraft
Projektet Skogens Kraft för mångbrukare vill stärka skogens roll i småskaligt företagande. Här möts ni som vill knyta nya kontakter, dela kunskap, hitta samarbetsparter liksom bredda era affärsmöjligheter
En del i arbetet fokuserar på kunskapsöverföring mellan mångbrukare genom så kallade “demogårdskurser”. Dessa kurser (som denna) leds av mångbruksföretagare som engagerat sig i projektet och vill dela med sig av kunskap och erfarenheter.
Genom att erbjuda olika kurser vill Skogens Kraft ge mångbruksföretagare och potentiella mångbrukare möjlighet att utveckla sig i sitt företagande.
Skogens Kraft och kursens värdföretag samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i genomförandet av kurserna.
Kurserna riktar sig till småföretagare och potentiella småföretagare inom de fyra länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland. Företag och personer utanför dessa län är välkomna i mån av plats.
Satsningen Skogens Kraft finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.