Denna kurs är gratis! Vi har 10 kurstillfällen. Vid varje träff repeterar vi och diskuterar. Vi använder oss av boken ”Falun Gong” av Li Hongzhi som vi studerar rörelserna och läser i mm. Ett mål är att du ska lära sig Falun Gongs fem övningar så att du kan öva självständigt, efterhand behöver övningsrörelserna korrigeras och förfinas.

Genom att vi tillsammans läser och diskuterar boken får vi en förståelse för Falun Gong som självförbättringsmetod (Kultivering) och även för den historiska grunden bakom metoden.

Varje tillfälle är ca: 2 tim.
Träff 1: Introduktion av övning 1, läser om övning 1, diskussion/frågor.
Träff 2: Repetition av övning 1. Sedan introduktion av övning 2. Läser om övning 1, 2 diskussion/frågor.
Träff 3: Repetition av övning 1, 2. Sedan introduktion av övning 3.
Läser om övning 3, diskussion/frågor.
Träff 4: Repetition av 1, 2, 3. Sedan introduktion av övning 4.
Läser om övning 4, diskussion/frågor.
Träff 5: Repetition av 1, 2, 3, 4. Sedan introduktion av övning 5.
Läser om övning 5, diskussion/frågor.
Träff 6-11: Övning 1-5. Korrigering av rörelserna Läser ur Falun Gong boken, diskussion/frågor.

Inga förkunskaper

Boken Falu Gong finns att köpa när kursen startar för 209 kr

Ledare:
Mai Sirenzon Svensson

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid minst 3 anmälda deltagare
Kursen är gratis.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se