Hälsa & välbefinnande

Kursplan för Stjärnqigong vid namn Falun Gong

Denna kurs är gratis! Vi har 6 kurstillfällen. Vid varje träff repeterar vi och diskuterar. Vi har boken ” Falun Gong ” av Li Hongzhi som vi studerar rörelserna och läser i m.m. Ett mål är att deltagarna ska lära sig Falun Gongs fem övningar så att de kan öva självständigt, efter hand behöver övningsrörelserna också korrigeras och förfinas.
Genom att vi tillsammans läser och diskuterar boken får deltagarna en förståelse för Falun Gong som självförbättringsmetod (Kultivering) och även för den historiska grunden bakom metoden.

Varje tillfälle är ca: 2 tim.
Träff 1: Introduktion av övning 1, läser om övning 1, diskussion/frågor.
Träff 2: Repetition av övning 1. Sedan introduktion av övning 2.
Läser om övning 1,2, diskussion/frågor.
Träff 3: Repetition av övning 1,2. Sedan introduktion av övning 3.
Läser om övning 3, diskussion/frågor.
Träff 4: Repetition av 1,2,3, Sedan introduktion av övning 4.
Läser om övning 4, diskussion/frågor.
Träff 5: Repetition av 1,2,3,4, Sedan introduktion av övning 5.
Läser om övning 5, diskussion/frågor.
Träff 6: Övning 1-5. Korrigering av rörelserna Läser ur Falun Gong boken, diskussion/frågor.
Träff 7: Övning 1-5 Korrigering av rörelserna, Läser ur Falun Gong boken och diskussion/ frågor.
Träff 8: Övning 1-5 Korrigering av rörelserna, Läser ur Falun Gong boken och diskussion/ frågor.
Träff 9: Övning 1-5 Korrigering av rörelserna, Läser ur Falun Gong boken och diskussion/ frågor.
Träff 10 Övning 1-5 Korrigering av rörelserna, Läser ur Falun Gong boken och diskussion/ frågor.
Träff 11: Övning 1-5 Korrigering av rörelserna, Läser ur Falun Gong boken och diskussion/ frågor.


Dela erfarenheter från kursen. Med frågor och svar.

Inga

Köp gärna boken ”Falun Gong” av Li Hongzhi pris 140 kr

Ledare: Mai Sirenzon Svensson

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid minst 3 anmälda deltagare
Sista anmälningsdag är
Kursen är gratis.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se