Hälsa & välbefinnande

Risken för mobbning är tyvärr något att räkna med – en av tio säger sig ha varit utsatt på jobbet. Säkert har du läst om förödande följder med sjukskrivning, kostnader och skadad tillit.

Ändå är få arbetsplatser rustade att förebygga och hantera händelserna. Men det går att göra något åt saken! Ovälkomna beteenden uppstår nämligen för att det är möjligt, för att organisationer saknar en strategi och policy som skyddar, saknar rättssäkra utredningsmetoder och sätt att känna igen tidiga tecken.

Men det går att göra något åt saken!
Ovälkomna beteenden uppstår nämligen för att det är möjligt,
för att organisationer saknar en strategi och policy som skyddar,
saknar rättssäkra utredningsmetoder och sätt att känna
igen tidiga tecken.

Föreläsare Stefan Blomberg
Psykolog och forskare i eget företag samt på Arbets-och miljömedicin i Linköping och Linköpings universitet.
Stefan är en av Sveriges mest erfarna och kunniga personer när det gäller mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är författare till boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder” och är en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare och expert. Under 2017 deltog han tillsammans med Morgan Alling i SVT:s teveserie Morgans Mission. Stefan har också varit ordförande i Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer. (Källa: Metodicum 2020)

Ur dagens program:
- Vad vet vi om mobbning och kränkande särbehandling från de senaste årens forskning? Hur definieras mobbing och kränkande särbehandling och vilka är lagens krav och ramar?
- Vikten av goda procedurer och rättvis hantering av enskilda fall
- Farliga arbetsplatser med risk för mobbning
- Därför uppstår mobbning – Besvärliga individer eller destruktiva organisationer?
- Konkreta åtgärder för att förebygga och hantera mobbning och kränkande särbehandling.

Denna föreläsning passar:
VD, HR, personalchef, styrelsemedlem, fackligt aktiv, chef, politiker, psykologer, jurister, skyddsombud m fl.

Pris:
- 2950 kr/per person + moms upp till 4 deltagare (3687 kr inklusive moms,fika och lunch ).
- Från fem deltagare 2150 kr/per person + moms, inkl fika och lunch


Plats:
Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby

Anmälan: Senast 14 september 2020
Arrangör: TTT konsult AB och Studieförbundet Vuxenskolan

Anmälan är bindande, begränsat antal platser.
Förutsättning för att föreläsningen genomförs är tillräckligt antal anmälningar.