Hälsa & välbefinnande

Vill du lära känna dig själv bättre, förstå dina beteendemönster och upptäcka vad som verkligen motiverar dig? Har du upplevt hur lätt det är att missförstå varandra, att du trivs bättre med en del personer och att andra kan vara en utmaning?

Den här kursen ger dig verktyg för att upptäcka dig själv, dina handlingsmönster, varningssignaler vid stress och utvecklingsvägar. Du får en ny syn på personer i din omgivning och varför det blir missförstånd och konflikter.
Vi utgår från den dynamiska utvecklingsmodellen Enneagrammet som på ett lättbegripligt sätt beskriver nio olika levnadsstrategier och olika sätt att vara och se på världen. Vad som styr de dagliga besluten och hur det formar våra personligheter.
Vi kommer att gå igenom:
• Enneagrammodellen
• Hur våra intelligenscentra (tanke, känsla, handling) formar oss
• De nio grundpersonligheterna
• Styrkor och utmaningar
• Drivkrafter och stressmönster
• Utvecklingsvägar
Kursen är en introduktion av Enneagrammet där teori varvas med övningar. Efter kursen har du förmodligen hittat din egen grundpersonlighet och fått en ökad förståelse för vad som driver personer i din nära omgivning

Kursmaterial ingår

Eva Hultman är utbildad Enneagram Practitioner och HPEI-Enneagram Trainer. Hon har även en psykosyntesutbildning med inriktning på organisationer. Eva har i flera år arbetat med att utveckla människor bl.a. som coach och som hundförare med terapihund.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 6 anmälda deltagare

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se