Styrelse 2016

Från vänster: Lars Gustavsson (Ordf.) Emma Dahlström, Andreas Nypelius, Ninni Kolmodin, Oscar Björkqvist, Ulf Gahne, Jane Wiman Lithberg. Ej närvarande: Dennis Karlsson, Jesper Etelhag, Andreas Wiklund

Lars Gustavsson, Grötlingbo. Ordförande

Dennis Karlsson, Romakloster

Jane Wiman Lithberg, Stenkyrka

Ulf Gahne, Björke

Andreas Nypelius, Lokrume

Emma Dahlström, Visby

Oscar Björkqvist, Klintehamn

Ninni Kolmodin, Ljugarn

Jesper Etelhag, Visby, C

Andreas Wiklund, Ljugarn, L