Tillbaka

Skogens kraft

Projektet Skogens Kraft arbetar för att långsiktigt stärka mångbrukare med skogens som bas.
En del i arbetet fokuserar på kunskapsöverföring mellan mångbrukare. Under projektet kommer du ha möjlighet att testa kurser som kan utveckla dig i ditt företagande. Skogens Kraft samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i genomförandet av kurserna.

Läs mer här >>