Anhörigstöd

Under våren 2021 erbjuder vi en serie digitala informationstillfällen från olika stödjande verksamheter i Kungsbacka. Tillfällena består av fem digitala träffar med efterföljande frågestund och de som informerar är yrkesverksamma inom Region Halland, kommunen, föreningar och Studieförbundet Vuxenskolan

Ni som erbjuds att delta är anhöriga till unga vuxna med psykisk ohälsa som har kontakt med vuxenspykiatriska mottagningen i Kungsbacka. Informationen är framtagen för att ge er en bättre inblick i de stödjande verksamheter som finns för både individen och er som anhöriga. 

Allmän information

Datum: 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 & 30/3

Tid: 19.00 – 20.30 inklusive frågestund om ca 30 minuter.
Under frågestunden är det viktigt att Du som anhörig ställer generella frågor då individuella frågor inte kommer att kunna besvaras p.g.a. sekretess.

Plats: Hemma vid datorn, sändningen visas genom Youtube (länken aktiveras 10 minuter innan sändningsstart) – KLICKA HÄR

Kostnad: Gratis

Tillfällena är fristående, du är anonym och ingen anmälan krävs.

Vid frågor: 
Anhörigkonsulent Boel Forsberg
boel.forsberg@kungsbacka.se
0300-83 47 54


 

Program

2 mars: Vuxenpsykiatriska mottagningen (VPM)

Vuxenpsykiatriska mottagningen informerar om sin verksamhet och besvarar bland annat frågor om vem som blir patient hos VPM, vilka insatser som finns och hur ni som anhöriga kan få insyn och vara delaktiga.

Vuxenpsykiatriska mottagningens webbplats, KLICKA HÄR

 

9 mars: Försörjningsstöd och Sysselsättning inom socialpsykiatrin


Samordnare på försörjningsstöd inom Gymnasie- och arbetsmarknad
informerar om vad försörjningsstöd är, vad gäller och hur en ansökan görs.

Ekonomiskt bistånd webbplats, KLICKA HÄR

Arbetskonsulenter från sysselsättningen inom socialpsykiatrin presenterar vad de kan erbjuda, hur man får kontakt med dem samt vad en utflyttad sysselsättning med stöd från en arbetskonsulent kan innebära.

Kontakt Annika Svensson, arbetskonsulent
Telefon: 0300-83 80 63
Mejl: annika.svensson@kungsbacka.se 

 

16 mars: Funktions- och boendestöd


Socialsekreterare inom Funktionsstöd
berättar om vilka insatser som finns och vem som kan få dem. De informerar också om hur en ansökan går till samt vad en SIP är.

Kontakt Josefine Kandeby, Socialsekreterare
Telefon: 0300-83 51 32
Mejl: josefine.kandeby@kungsbacka.se


Metodutvecklare från Boendestöd
informerar om vem som kan få boendestöd och vad det innebär.

Kontakt Annica Andersson, Metodutvecklare boendestöd
Telefon: 0300-83 74 96
Mejl: annica.andersson@kungsbacka.se 

 

23 mars: Vändpunkten och Vård- och stödsamordning (VOSS)

Familjebehandlare på Vändpunkten berättar om vad det finns för stöd och hjälp vid beroende, missbruk och riskbruk för individen och anhöriga


Samordnaren för Vård- och stödsamordning
berättar om ett nytt arbetssätt, vad det är och vem som kan få det. Vård- och stödsamordning, VOSS – vad är det och vem kan få det? Och vad innebär det egentligen i praktiken?

 

30 mars: Ideella föreningar och Kungsbackas anhörigkonsulent

Representanter från föreningarna Attention, IFSAP och Autism & Aspergerföreningen i Halland berättar om sina föreningar, vad de kan erbjuda både till unga och anhöriga.

Attention Kungsbacka
Kontakt: info@attentionkungsbacka.se
Webb: http://attentionkungsbacka.se/ 

IFSAP (Schizofreniföreningen) 
Ordförande Kurt Bengtsson: kurtbengtsson_100@hotmail.com
Vice ordförande/kassör Sture Andreasson: sture.andreasson43@outlook.com 

Autism & Aspergerföreningen
Kontakt: halland@autism.se 
Webb: https://autism.se/halland 


Anhörigkonsulenten i Kungsbacka
berättar om vad en anhörigkonsulent gör och om vilket stöd som finns att få. Vi sammanfattar vårens informationstillfällen och erbjuder möjlighet till vidare stöd.

 

 

Fortsatt stöd

Är du intresserad av att dela erfarenheter med andra anhöriga? Studieförbundet Vuxenskolan och Kungsbackas anhörigkonsulent kommer efter sista tillfället att erbjuda en fortsättning i form av digitala samtalsforum samt information om ett material från Bräcke diakoni.

Låter det intressant? Du kan läsa mer samt lämna din intresseanmälan genom att klicka in på de olika tillfällena nedan.

Arrangeras i samverkan med

KBA kommun