Anhörigstöd

Under våren 2021 erbjuder vi en serie digitala informationstillfällen från olika stödjande verksamheter i Kungsbacka. Tillfällena består av fem digitala träffar med efterföljande frågestund och de som informerar är yrkesverksamma inom Region Halland, kommunen, föreningar och Studieförbundet Vuxenskolan

Ni som erbjuds att delta är anhöriga till unga vuxna med psykisk ohälsa som har kontakt med vuxenspykiatriska mottagningen i Kungsbacka. Informationen är framtagen för att ge er en bättre inblick i de stödjande verksamheter som finns för både individen och er som anhöriga. 

 

Föräldrastöd


 

Allmän information

Datum: 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 & 30/3

Tid: 19.00 – 20.30 inklusive frågestund om ca 30 minuter.
Under frågestunden är det viktigt att Du som anhörig ställer generella frågor då individuella frågor inte kommer att kunna besvaras p.g.a. sekretess.

Plats: Hemma vid datorn, sändningen visas genom Youtube (länken aktiveras 10 minuter innan sändningsstart) – KLICKA HÄR

Kostnad: Gratis

Tillfällena är fristående, du är anonym och ingen anmälan krävs.

Vid frågor: 
Anhörigkonsulent Boel Forsberg
boel.forsberg@kungsbacka.se
0300-83 47 54


 

Program

2 mars: Vuxenpsykiatriska mottagningen (VPM)

KLICKA HÄR för att komma till föreläsningen (länken aktiveras 10 minuter innan sändningsstart).

Vuxenpsykiatriska mottagningen informerar om sin verksamhet och besvarar bland annat frågor om vem som blir patient hos VPM, vilka insatser som finns och hur ni som anhöriga kan få insyn och vara delaktiga.

 • Hur blir man patient på VPM?
 • Hur går ett nybesök till? Vem träffar man? Förekommer provtagning?
 • Vad är skillnaden i vården mellan BUP och VPM?
 • Vilka insatser finns att tillgå på mottagningen?
 • Hur kan vi som anhöriga få insyn och vara delaktiga? Hur kan vi som komma i kontakt med mottagningen?
 • När avslutas behandlingen och varför?

 

9 mars: Försörjningsstöd och Sysselsättning inom socialpsykiatrin

KLICKA HÄR för att komma till föreläsningen (länken aktiveras 10 minuter innan sändningsstart).

Samordnare på försörjningsstöd inom Gymnasie- och arbetsmarknad informerar om vad försörjningsstöd är, vad gäller och hur en ansökan görs.

 • Vad är försörjningsstöd, vad gäller och hur görs en ansökan.
 • Hur ser kopplingen ut till arbete, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan?
 • Hur får man kontakt med kommunens ekonomiska rådgivare?

Arbetskonsulent från sysselsättningen inom socialpsykiatrin presenterar vad de kan erbjuda, hur man får kontakt med dem samt vad en utflyttad sysselsättning med stöd från en arbetskonsulent kan innebära.

 • Hur får man kontakt med arbetskonsulenterna?
 • Information om de olika aktiviteterna som Regnbågens Aktivitetshus kan erbjuda. 
 • Vad kan en utflyttad sysselsättning med stöd från en arbetskonsulent innebära?

 

16 mars: Funktionsstöd och Boendestöd

KLICKA HÄR för att komma till föreläsningen (länken aktiveras 10 minuter innan sändningsstart).

Socialsekreterare inom Funktionsstöd berättar om vilka insatser som finns och vem som kan få dem. De informerar också om hur en ansökan går till samt vad en SIP är.

 • Vem kan få insatser och vilka insatser finns? Hur går en ansökan till?
 • Samordnad individuell plan, SIP – Vad är det?

Metodutvecklare från Boendestöd informerar om vem som kan få boendestöd och vad det innebär.

 • Vad innebär boendestöd? Vem kan få boendestöd?
 • Vad kan boendestödet göra?

 

23 mars: Vändpunkten och Vård- och stödsamordning (VOSS)

KLICKA HÄR för att komma till föreläsningen (länken aktiveras 10 minuter innan sändningsstart).

Familjebehandlare på Vändpunkten berättar om vad det finns för stöd och hjälp vid beroende, missbruk och riskbruk för individen och anhöriga.

 • Vad finns det för stöd och hjälp vid beroende, missbruk och riskbruk för individen och anhöriga?
 • Vilka ingångar finns till Vändpunkten och hur kan behandlingen se ut
 • Hur ser anhörigstödet ut?
 • SOB- teamet vad är det?

Samordnaren för Vård- och stödsamordning berättar om ett nytt arbetssätt, vad det är och vem som kan få det.

 • Vård- och stödsamordning, VOSS – vad är det och vem kan få det? Och vad innebär det egentligen i praktiken?


30 mars: Ideella föreningar och Kungsbackas anhörigkonsulent

KLICKA HÄR för att komma till föreläsningen (länken aktiveras 10 minuter innan sändningsstart).

Representanter från föreningarna Attention, IFSAP och Autism & Aspergerföreningen i Halland berättar om sina föreningar, vad de kan erbjuda både till unga och anhöriga.

Anhörigkonsulenten i Kungsbacka berättar om vad en anhörigkonsulent gör och om vilket stöd som finns att få. Vi sammanfattar vårens informationstillfällen och erbjuder möjlighet till vidare stöd.


 

Fortsatt stöd

Är du intresserad av att dela erfarenheter med andra anhöriga? Studieförbundet Vuxenskolan och Kungsbackas anhörigkonsulent kommer efter sista tillfället att erbjuda en fortsättning i form av en digital studiecirkel. I cirkeln kan ni dela erfarenheter och samtala med stöd från en samtalsledare.
Mer information kommer.

 


 

Kontaktuppgifter

Vuxenpsykiatriska mottagningen: https://www.1177.se/Halland/hitta-vard/kontaktkort/Vuxenpsykiatrimottagningen-Kungsbacka-Kungsbacka/

Kungsbacka kommuns föräldrastöd: www.kungsbacka.se/foralderikungsbacka