Föreningar

Vi är eldsjälarnas bästa vän!
Vill din organisation ha ett bättre styrelsearbete? Vill ni ha en vitalare verksamhet som gör det lättare att rekrytera medlemmar? Låt oss hjälpa er att vässa kompetensen. Vi vet att det ”livslånga lärandet” i organisationer och föreningar skapar engagemang och stödjer den demokratiska processen.

Välj den form som passar er

Starta en studiecirkel i valfritt ämne och ha i er förening. Vi har färdiga utbildningskoncept i organisations- och föreningskunskap men vi kan också skräddarsy utbildningar efter din organisations speciella behov. Studieformen kan vara seminarier, studiecirklar, utställningar, arrangemang eller öppna diskussionsforum.

Föreningsverksamheten utgör en stor del av SVs verksamhet. Nationellt samarbetar vi med över 60 organisationer. Dessutom samarbetar vi med 1000-tals föreningar och grupper på lokal och regional nivå.

Kontakt - lokala frågor
Kontakta ditt lokala SV-förbund

Kontakt - regionala frågor 
LRF och länsförbund allmänt
Maria Valeberg, enhetschef  
Telefon: 0300-684783
E-post: maria.valeberg@sv.se

Föreningen Norden
Lennart Karlsson
Telefon: 0346-73 21 23
E-post: lennart.karlsson@sv.se

Hembygdsföreningar regionalt och Bygdegårdarnas riksförbund
Eli By Nilsson 
Telefon: 0430-68 62 10
E-post: eli.by.nilsson@sv.se

Centerpartiet
Gunvor Abrahamsson
Telefon: 0346-73 21 29
E-post: gunvor.abrahamsson@sv.se

Liberalerna
Katarina Cronelid
Telefon: 0300-68 47 80
E-post: katarina.cronelid@sv.se

SPF regionalt
Marie Bengtsson
Telefon: 0340-59 91 62
E-post: marie.bengtsson@sv.se