Funktionsnedsättning

Tillsammans med intresseorganisationer eller olika myndigheter bedriver SV ett engagerat arbete med människor med någon form av funktionsnedsättning. Verksamheten ska göra det möjligt för dessa personer att, utifrån sitt funktionshinder, delta inom en mängd olika ämnen. Vi arbetar även med anhöriggrupper.

Vi har ett informationsblad om verksamheten, kontakta oss om du vill ha ett exemplar.

Kontakt - lokala frågor
Kontakta din lokala verksamhetsutvecklare. Länk här.

Kontakt regionala frågor:
Maria Valeberg, enhetschef 
E-post: maria.valeberg@sv.se
Telefon: 0300-68 47 83.