Hantverk & konst

Akvarellkurser för både nybörjare och fortsättare! Vi går igenom akvarellens grunder och vidareutvecklar tidigare kunskaper, du målar på din egen nivå! Vi kommer att vara i min ateljé på Onsala Lindväg 5.
Avgift 2000 kronor betalas till kursledaren
Varmt välkomna till mina kurser! Kerstin Dahmm.