Humaniora

Är du nyfiken på feminism? Vill du lära dig mer om hur ojämställdhet ser ut? Vi orienterar oss i begrepp, reder ut förutfattade meningar och får tag i ett par ”genusglasögon” att spana med. Vi får också exempel på hur på man själv kan göra skillnad och göra världen lite mindre ojämnställd. Vi ses den 18 och 25/10 0ch den 8/11


Målgrupp


Alla som vill veta mer om feminism och som är intresserade av mänskliga rättigheter och samhällsutveckling.


Mål


Kursdeltagaren kan orientera sig i kunskapsfältet feminism och förstå olika begrepp som beskriver maktstrukturer. Känna till grundläggande litteratur för vidareläsning om man önskar.


Genomgång av kurshäftet/boken och samtal kring feminism


- Vad menas med feminism?


- Vad är genussystemet? Hur är det uppbyggt?


- Maktstrukturer i samhället. Vem är det som bestämmer egentligen?


Finns det skillnader i mäns och kvinnors livsvillkor? Mänskliga rättigheter för alla? Vad kan just jag göra för att påverka?


Studiematerial


Vi utgår från författaren Chimamanda Ngozi Adichie personliga och bejublade TED-talk har setts av över två miljoner på Youtube, nu finns föreläsningen i textform. Under tre kurskvällar läser vi, diskuterar och utbyter tankar med utgångspunkt i Chimamandas inspirerande upprop för en feminism som angår oss alla och som lyfter blicken ut mot världen. Det ingår en bok i deltagaravgiften


Om kursledarna


Hemma hos mor och dotter Svahn diskuteras det friskt och ofta runt köksbordet – inte minst om jämställdhet, vad innebär det att vara flicka och kvinna idag och hur kan vi skapa ett mer jämställt samhälle? Kristina är pedagog med stort engagemang för folkbildning och demokratifrågor. Vera går humanistisk linje på gymnasiet och engagerad i vad som ibland brukar kallas den fjärde vågens feminism. Två generationer och två perspektiv, vilket vi hoppas blir en extra tillgång. Kanske är det fler mammor och döttrar som vill hänga med på vår kurs i höst!