Humaniora

Är du nyfiken på feminism? Vill du lära dig mer om hur ojämställdhet ser ut? Vi orienterar oss i begrepp, reder ut förutfattade meningar och får tag i ett par ”genusglasögon” att spana med. Vi får också exempel på hur på man själv kan göra skillnad och göra världen lite mindre ojämnställd. Vi ses den 18 och 25/10 0ch den 8/11


Målgrupp


Alla som vill veta mer om feminism och som är intresserade av mänskliga rättigheter och samhällsutveckling.


Mål


Kursdeltagaren kan orientera sig i kunskapsfältet feminism och förstå olika begrepp som beskriver maktstrukturer. Känna till grundläggande litteratur för vidareläsning om man önskar.


Genomgång av kurshäftet/boken och samtal kring feminism


- Vad menas med feminism?


- Vad är genussystemet? Hur är det uppbyggt?


- Maktstrukturer i samhället. Vem är det som bestämmer egentligen?


Finns det skillnader i mäns och kvinnors livsvillkor? Mänskliga rättigheter för alla? Vad kan just jag göra för att påverka?


Studiematerial


Vi utgår från författaren Chimamanda Ngozi Adichie personliga och bejublade TED-talk har setts av över två miljoner på Youtube, nu finns föreläsningen i textform. Under tre kurskvällar läser vi, diskuterar och utbyter tankar med utgångspunkt i Chimamandas inspirerande upprop för en feminism som angår oss alla och som lyfter blicken ut mot världen. Det ingår en bok i deltagaravgiften


Om kursledaren


Thomas är en progressiv lärare och genuskunnig samhällsförändrare som är teaterlärare på Sturegymnasiet. Har ett eget radioprogram och ett starkt samhällsengagemang. En doer som bl a dragit igång #killmiddag i Halmstad.