Språk, Övrigt

Kursbeskrivning


Har din arbetssituation påverkats av Corona? Gå en gratis AMNI-kurs hos oss! AMNI står för arbetsmarknadsnära insatser.
En kurs för dig som vill delta i enklare konversationer på engelska, samt öva din läsförståelse.Målgrupp


Kursen riktar sig endast till dig som blivit eller riskerar att bli korttidspermitterad, varslad eller arbetslös p g a Corona och som är mellan 18 och 64 år. Du får endast delta i en (1) av de kurser som SV erbjuder kostnadsfritt.
Riktar sig till dig som kan lite engelska och vill bli mer bekväm med att prata.Mål


Du kan använda din engelska i enklare samtal och dialoger kring olika livssituationerInnehåll


Vi kommer att läsa och diskutera kring olika samtalsämnen i mindre grupper.Studiematerial


Inget speciellt material behövs.Om ledaren


Tidigt i arbetslivet så undervisade Anneli grundskolans senare åldrar i engelska. På senare år hon bott utomlands och haft engelska som förstaspråk både socialt och inom arbetet