Övrigt

Kursbeskrivning


Har din arbetssituation påverkats av Corona? Gå en gratis AMNI-kurs hos oss! AMNI står för Arbetsmarknads nära insatser.


Målgrupp


Kursen riktar sig endast till dig som blivit eller riskerar att bli korttidspermitterad, varslad eller arbetslös p g a Corona och som är mellan 18 och 64 år. Du får endast delta i en (1) av de kurser som SV erbjuder kostnadsfritt.


Mål


Du inspireras att tänka i nya banor, motiveras att göra verklighet av din drömmar och få ökad förståelse för dig själv och andra


Innehåll


Kursen bygger på: genomgång


1. Beteendestil – vem är jag? Varför agerar och reagerar jag så här
2 . Självkänsla, självförtroende, värderingar – Vad kan jag och vad tror jag på?
3. Kommunikation – Hur kommunicerar jag?
4. Motivation – Vad får mig att göra mitt bästa?
5. Stress – Vad påverkar?
6. Mål /drömmar – Vad vill jag uppnå? Behöver jag mål?
7. Mitt nästa steg – Vad börjar jag med?


Särskilda anmälningsvillkor


Kursen är kostnadsfri men du förbinder dig att fullfölja kursen om du inte avanmält dig senast en vecka innan kursstart. Vi kommer att ta ut en avbokningsavgift på 500 kr om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena. För att anmäla dig måste du uppge svenskt personnummer alternativt EU/EES medborgarskap samt vara bosatt i Sverige.


Om kursledaren

Catrin Johansson har lång erfarenhet av att arbeta med människor i utveckling och förändring. Dels som anställd men också som egen företagare sedan 2006. Catrin är uppskattad för sitt lugna, empatiska, öppna och ärliga sätt i coaching sammanhang, samt för sitt förtroendeingivande förmåga att snabbt skapa tillit. Catrin coachar/vägleder enskilt och i grupp med siktet inställt på en stärkt självkänsla och en god självkännedom.