Pedagogik, Övrigt

Kursbeskrivning


Har din arbetssituation påverkats av Corona? Gå en gratis AMNI-kurs hos oss! AMNI står för arbetsmarknadsnära insatser. Behöver du öka din kompetens inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Cirka 10 % av alla individer, barn som vuxna, har någon form av NPF. Syftet med utbildningen är att få ökad kunskap om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD, autism,Tourettes, språkstörning, OCD och dyslexi. Medarrangörer är NSPH Halland och Attention Kungsbacka. Du behöver ha en dator och en mejladress för att kunna vara med. Kursen är digital och det mejlas en länk till dig innan kursstart. Kursen fördelas på 10 träffar, måndagar (föreläsningar) och onsdagar (grupparbete) 17.00-20.00 med första kurstillfälle 27 september.Målgrupp


Kursen riktar sig endast till dig som blivit eller riskerar att bli korttidspermitterad, varslad eller arbetslös p g a Corona och som är mellan 18 och 64 år. Du får endast delta i en (1) av de kurser som SV erbjuder kostnadsfritt. Denna kurs är till för dig som vill öka din kunskap om människor med NPF. Kanske vill du arbeta i skola eller inom vård och omsorg. Den riktar sig till dig som vill arbeta med målgruppen, som tex boendestödjare, lärare, elevassistent, personal på LSS- boende.Mål


Du får en grundläggande förståelse för och ökad kunskap om individers olika perceptuella och kognitiva förutsättningar. Du får inblick i hur det kan vara att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur det kan upplevas att vara vårdnadshavare till ett barn med NPF. Du får också kännedom om anpassningar och organisationsstrukturer som kan ge förutsättningar att skapa en tillgänglig miljö och ökad delaktighet för alla.Innehåll


Vi går igenom
- Tillfälle 1-2: Egen- och föräldraperspektiv
- Tillfälle 3-4: Perception och kognition
- Tillfälle 5-6: Strategier
- Tillfälle 7-8: Problemskapande situationer
- Tillfälle 9-10: Tillgängliga miljöerStudiematerial


Kursmaterial är sammansatt från SPSM, Attention och NSPH. Det finns möjlighet att anpassa materialet efter deltagarnas intressen. Vi varvar föreläsningar med grupparbeten, alltid med lärare närvarande. I anmälan kan man uppge om man vill arbeta mer mot barn eller vuxna.Särskilda anmälningsvillkor


Kursen är kostnadsfri men du förbinder dig att fullfölja kursen om du inte avanmält dig senast en vecka innan kursstart. Vi kommer att ta ut en avbokningsavgift på 500 kr om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena. För att anmäla dig måste du uppge svenskt personnummer alternativt EU/EES medborgarskap samt vara bosatt i Sverige.Om kursledaren


Sara Niklasson är lärare med många års erfarenhet av NPF men arbetar nu som samordnare för Hjärnkoll Halland och sitter i styrelsen för Attention Kungsbacka. Mary- Anne Jakobsson är ordförande för Attention Kungsbacka och samordnare för NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) Halland samt arbetar på LSS-boende. Båda kursledarna har egen erfarenhet av NPF.