Språk

Kursbeskrivning


Arabiska språket är ett av de fem största språken i världen. Det är ett officiellt språk i nästan 30 länder.Målgrupp


Ungdomar och vuxna.Mål


Lära sig tala men även grunderna i det skriftliga arabiska språket, ett internationellt språk som talas av ca 300 miljoner människor världen över.Innehåll


Kursen innehåller:
• 5 lärtillfällen

• Alfabetet

• Grundfraser

• Skriva + grammatik

• Jobba praktiskt i grupp och enskilt samt filmvisning.Studiematerial


Studiematerial (häfte) ingår i kursen.Om kursledaren


Celine Afif har arbetat som lärare sedan 2013 och har trivts bra med det. Utbildad till grundlärare för låg och högstadiet och hennes arbetsuppgifter har på de senare åren varit att arbeta med nyanlända elever och hem - och konsumentkunskap årskurs 6-9. Celine är en positiv och glad person. Hon tycker själv att en av hennes viktigaste egenskaper är att hon aldrig ger upp. När hon väl har ett mål i sikte, kommer hon att uppnå målet.