Språk

Kursbeskrivning


Vill du lära dig arabiska på ett interaktivt sätt? Vill du veta mer om den arabiska kulturen? Arbetar du med arabiska människor? Bli en del av denna fantastiska grupp!,” Vi som älskar arabiska”. Här lär vi oss arabiska från grunden på ett lustfyllt och lätt sätt.


Målgrupp


Kursen passar dig som vill lära dig språket. Kanske arbetar du med arabiska grupper till exempel som lärare eller handledare på skola eller i integrationsprocessen, eller kanske i en annan liknade verksamhet.


Mål


Vi ska lära oss uttrycka oss i både tal och skrift och inte minst hörförståelse.


Innehåll


Kursen ger dig en stabil språklig grund att gå vidare på i nästa kursnivå. Vi bryter ner de stora målen i mindre delmål. Du kommer att prata arabiska innan du vet ordet av!


Studiematerial


Memorera ord med hjälp av bildkort, textbok, titta på filmer med undertexter. Du ges möjlighet att prata med en arabisktalande. Ta en arabisk fika med och lär dig samtidigt om ord kopplade till mat


Om kursledaren


Rana är en arabisk utbildad lärare med lång erfarenhet av undervisning. Hon har undervisat arabiska som andraspråk i många utländska länder efter att ha studerat en specialkurs om metoder för undervisning av andra språk.