Språk

Kursbeskrivning


Vill du lära dig arabiska på ett interaktivt sätt? Vill du veta mer om den arabiska kulturen? Arbetar du med arabiska människor? Bli en del av denna fantastiska grupp!,” Vi som älskar arabiska”. Här lär vi oss arabiska från grunden på ett lustfyllt och lätt sätt. Detta är andra terminen


Målgrupp


Kursen passar de som vill lära sig språket, kanske arbetar med arabiska grupper, till exempel lärare eller handledare på skolor, personer som arbetar i integrationsprocessen eller annan liknade verksamhet.


Mål


Vi ska lära oss uttrycka oss i både tal och skrift, och inte minst hörförståelse.


Innehåll


Kursen ger dig en stabil, språklig grund att gå vidare på i nästa kursnivå. Vi bryter ner de stora målen i mindre delmål. Du kommer att prata arabiska innan du vet ordet av!


Studiematerial


Memorera ord med hjälp av bildkorts, textbok, titta på filmer med undertexter. Ge möjlighet att prata med en arabisktalande. Ha en arabisk fika, med möjlighet att samtidigt lära sig om ord kopplade till mat


Om kursledaren


Rana är en arabisk utbildad lärare med lång erfarenhet av undervisning. Hon har undervisat arabiska som andraspråk i många utländska länder efter att ha studerat en specialkurs om metoder för undervisning av andra språk.