Astronomi

Astronomi

Data & IT

Mörk materia, rymdsonder till andra planeter, radioastronomi och parallella universumMålgrupp


Du som har ett intresse för rymden. Du behöver inte ha några astronomiska förkunskaper


Mål


Efter kursen har du tillsammans med de andra deltagarna ökat din kunskap om aktuell forskning inom området


Innehåll


Mörk materia, rymdsonder till andra planeter, radioastronomi och parallella universum är sådant vi behandlar på våra sammankomster på ett lättfattligt sätt men ändå strikt vetenskapligt. Händer det något intressant inom vårt intresseområde diskuterar vi det vid nästa sammankomst. Ett besök på rymdobservatoriet skall vi försöka hinna med också


Om kursledaren


Christer Andersson som är tekn. lic. i rymdfysik, och har lång erfarenhet av att leda studiecirklar