Djur, natur & miljö

Hobbybiodling för nybörjare


Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om biodlingens teori
och praktik. Kännedom om den lokala biodlingens organisation. Hjälp och vägledning med
införskaffande av bin och biredskap.Målgrupp


Kursen vänder sig till dig som tänker starta upp en mindre biodling eller bara vill veta mer om biodling.Mål


Efter genomgången kurs kan du sköta ett bisamhälle och ta hand om honungen. Du har också fått lära känna
medlemmar och blivande mentorer i den lokala biodlarföreningen.

Innehåll


Kursen inleds med lektionsledda teoretiska moment och behandlar binas biologi, samhällsnytta, bihälsa, biredskap och honungshantering.
De praktiska momenten startar under vår/försommar och pågår till binas invintring i oktober. Denna del av utbildningen är
förlagd till olika bigårdar i Falkenbergsområdet.Studiematerial


Vi kursen används SBR:s kursbok "mina första år som biodlare" med arbetsbok vilka ingår i
kursavgiften. Personlig skyddsutrustning (slöja, handskar) är obligatorisk vid bigårdbesöken.Kursledare


Rose-Marie Bengtsson. Mångårig erfarenhet av näringsmässig biodling i mindre skala.
Bengt Frizell. Hobbybiodlare sedan 10 år. Aktiv i den lokala biodlarföreningen.