Biskötsel våren 18

Biskötsel våren 18

Djur, natur & jakt, Trädgård, hus och hem

Målgrupp


För dig som vill lära grunderna i biodling


Mål


Studiecirkeln syftar till att, under första året lära ut grunderna i biodling, både teoretiskt och praktiskt. Efter genomförd kurs ska du ha tillräckligt med kunskap för att sätta igång en egen biodling.


Innehåll


5 teorilektioner varav ett tillfälle är studiebesök hos redskapshandlare. 4 övningar med praktiska tillämpningar på bigård (datum bestäms efter kursstart). Möjlighet att delta i biskötseln på Falkenberg - Ätradalens Biodlarförenings bigård i Skrea under säsongen. Material Kursen följer SBR/SV:s studieplan för nybörjarkurser.


Kurslitteratur


”Mina första år som biodlare” samt ”Min Biodling – arbetsbok för deltagare”.


Kursledare


Bengt Frizell och Rose-Marie Bengtsson. Bengt Frizell är biolog och hobbybiodlare och leder de teoretiska momenten. Rose-Marie som har en mångårig erfarenhet av biodling och honungshantering leder de praktiska momenten i den egna bigården. Båda är engagerade i den lokala biodlarföreningen.