Humaniora, Språk

Kursbeskrivning


Franskan är diplomatspråket, O.S språket och mat språket. Frankrike är ett av de mest besökta länder i världen. Franskan ett vackert språk som kallas ibland för kärlekens språk.Målgrupp


Den här kursen riktar sig till dig med kunskaper i språket som gör att du kan föra ett enkelt samtal på franska.Mål


Efter avslutad kurs har du utvecklat din franska: läsförståelsen, hörförståelsen och förmågan att uttrycka dig muntligt.Innehåll


Under kursen är det 100% fokus på det muntliga, förmågan att uttrycka sig och förstå andra.Studiematerial


Studiematerialet består av en roman eller novell på franska. Gloslistor delas ut i förväg av kursledaren för att underlätta läsandet.Om kursledaren


Eric har lett studiecirklar på franska i många år och har stor erfarenhet inom ämnet.