Compassion "Våga möta livet precis som det är"

Compassion "Våga möta livet precis som det är"

Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande

Kursbeskrivning


Compassion innebär att kunna närma sig det som är svårt och jobbigt i livet och ha en motivation att vilja hjälpa sig själv och andra med det.. Det handlar om att agera på sätt som är hjäpsamma och som ökar vårt välmående. Förenklat kan man säga att det handlar om att skapa en förmåga att ta hand om sig själv istället för att hamna i mösnter av självkritik eller undvikande av det som är jobbigt.


Mål


Att lära oss Compassion träning och alla fördelar i att hantera stress oro och självkritik.


Innehåll


* lär dej bemöta dej själv och andra med värme omsorg och förståelse.


* mind- fulness


*vi använder samtals kort


*verktyg så som tre cirkelmodelen


*lär oss hantera självkritik


*vi arbetat med övningar tillsammans i gruppen


*får en förståelse i hur hjärnan arbetar


Studiematerial


Boken Compassion fokuserad terapi Bok kostnad 322:-


Kursledare


Anne Charlotte. Björesund Alternativ terapeut sedan 20 år tillbaka Arbetar med samtal meditation Healing ,kraniosakral terapi mm